Wij zijn BOLT

John Kopp

Advocaat Verzekeringsrecht/Algemene civiele praktijk

Specialisatie: Beroepsaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid voor Bedrijven en Bestuurdersaansprakelijkheid.

Bas Le Large

Advocaat Vastgoedrecht

Specialisatie: Vastgoed, Huurrecht bedrijfs-/woonruimte, Retail/Franchise, Commerciële Vastgoedtransacties, erfpacht en daaraan verwante onderwerpen.

Marieke Sanders

Advocaat Arbeidsrecht

Marieke is naast het reguliere arbeidsrecht gespecialiseerd in “detachering” en overige flexibele arbeidsverhoudingen. Marieke is een betrokken, praktische en oplossingsgerichte arbeidsrecht advocaat die zich goed kan verplaatsen in de situatie van de cliënt.
Zij hanteert een open manier van werken, wat door haar cliënten zeer wordt gewaardeerd.

Christiaan Viëtor

Advocaat Vastgoedrecht

Specialisatie: Vastgoed- en Bouwrecht: civiel bouwrecht, bouwgeschillen, projectontwikkeling, installatiebouw, infrabouw, architecten en adviseurs, koop/verkoop, zakelijke rechten, huurrecht, procederen (arbitrage en burgerlijke rechter).

Alexander Steenaert

Advocaat Ondernemingsrecht

Specialisatie: M&A (fusies en overnames), ondernemingsrecht, contractenrecht, internationaal recht en joint ventures en andere samenwerkingsvormen.

John Molenaar

Advocaat Ondernemingsrecht

Specialisatie: Aandeelhoudersgeschillen, ondernemingsrechtelijke samenwerking, aan- en verkoop van ondernemingen, behoorlijk ondernemingsbestuur (corporate governance).

Helma Sturkenboom

Office manager

Helma is onze immer vrolijke office manager en zorgt voor het algemene functioneren van kantoor.

Louise de Gier

Advocaat IT-recht & Intellectuele Eigendom

Specialisatie: ICT, Cyber Security, Privacy, Intellectuele Eigendom, commerciële contracten.

Mijke van den Brand

Advocaat Arbeidsrecht & Mediator

Specialisaties: arbeidsrecht en mediaton.

Als advocaat beheerst Mijke het arbeidsrecht in brede zin.

Als mediator begeleidt Mijke partijen bij het zoeken naar een oplossing van een conflict.

Rogier Dahmen

Advocaat Ondernemingsrecht, IT-recht & Intellectuele Eigendom

Specialisatie: Ondernemingsrecht, M&A, Private Equity investeringen, IT-recht & Intellectuele Eigendom. Praktijkfocus: Technology & Data.

Mark Eising

Advocaat Ondernemingsrecht

Specialisatie: Fusies en overnames, Private Equity, Joint Ventures, commerciële contracten, aandeelhouders-aangelegenheden en algemeen ondernemingsrecht.

Régine de Wit

Advocaat Arbeidsrecht

Specialisatie: Arbeidsrecht en Medezeggenschapsrecht: regulier ontslagrecht, begeleiding OR-trajecten, begeleiding van reorganisaties, de advisering van en over statutair bestuurders en ondersteuning in overnametrajecten.

Ons dreamteam met een internationaal netwerk dat over de hele wereld reikt.

expertise_employment_contact

Maak kennis met BOLT

Wij komen graag met u in contact. Stuur ons gerust een e-mail. Of bezoek ons eens op ons mooi gelegen kantoor aan de Maliebaan 50B te Utrecht.