Over

Introductie
Rogier Dahmen werkt sinds 1997 als ondernemingsrecht advocaat voor toonaangevende advocatenkantoren in internationale omgevingen. Hij is gespecialiseerd in ondernemings- en
handelsrecht en transacties, waaronder corporate M&A en private equity. Rogier werkte in tal van grensoverschrijdende M&A- en private equity-transacties en durfkapitaalinvesteringen.

Rogier is een transactieliefhebber en heeft een trackrecord opgebouwd met veel deals in het
middensegment en meerdere miljarden euro’s.

Rogier is in 1997 beëdigd als advocaat. Hij werkte bij Stibbe (1997-1999), NautaDutilh (1999- 2005) en Boekel De Nerée (2005-2008). Sinds 2016 is Rogier lid van BOLT Advocaten.

Rogier Dahmen behaalde in 2021 een gespecialiseerde graad in informatie-technologierecht en heeft een branchefocus op technology en software.

Rogier is leergierig, degelijk, zeer gemotiveerd. Als ondernemingsrecht specialist is hij op de
hoogte van alle aspecten van governance, juridisch en financieel risicobeheer en -controle. Rogier is gewend om een commerciële en strategische kijk te hebben op (juridische) zaken en complexe situaties te vereenvoudigen naar overzichtelijke beslissingen.

Rogier heeft ruime ervaring in het coördineren van specialistische teams, zowel bij binnenlandse als grensoverschrijdende transacties.

Aanbevelingen
LinkedIn
Rogier did an exceptional job in supporting us with a very complex transaction. I can recommend Rogier as a person with
great legal background and deep skills of negotiation tactics. He is one of the best attorneys I have met. Self motivated, detail oriented and energetic. It’s an authentic pleasure working with him.
Frank Doorenbosch, RPC Group Plc

Rogier is a very good lawyer and a genuine nice guy to work with“, Teartse Schaper, Advent International

Legal500
…Rogier Dahmen is highlighted for being ‘effective across a
broad range of corporate and commercial issues’ ….

CV

Werkervaring

 • 2016 – heden
  Advocaat/Partner BOLT Advocaten U.A.
 • 2011 – 2015
  Advocaat/Partner VDB Advocaten Notarissen, Eindhoven
 • 2008 – 2011
  Advocaat/Partner RE Advocaten, Amsterdam
 • 2005 – 2008
  Senior Associate Boekel De Nerée
 • 1999 – 2005
  Senior Associate NautaDutilh,
 • 2004
  Group Legal (M&A) ABN AMRO Bank, Amsterdam
 • 1996 – 1999
  Stibbe, Amsterdam
 • 1996
  Programma’s voor studentenstages Stroock & Stroock & Lavan, New York
 • 1995
  Stage Student Houthoff

Opleiding

 • 2022
  Grotius – Post-master Informatietechnologierecht
 • 1997
  Beëdigd als advocaat
 • 1996
  Master civiel & contractenrecht, intellectuele eigendom, EU-recht
 • 1989
  Gymnasium β St. Maartenscollege, Maastricht
 • Vakgebieden
  Corporate & Commercieel, M&A, Private Equity, Technologie
 • Focus op de industrie
  Gezondheidszorg, Technologie, Private Equity

Educatief
In de loop van zijn professionele carrière heeft Rogier diverse interne en externe cursussen en seminars gegeven en begeleid, waaronder cursussen op het gebied van due diligence, leveraged buyouts en ondernemingsrecht. Noemenswaardige voorbeelden zijn:

 • Gevorderde M&A-cursus voor de afdeling Corporate Finance van ABN AMRO Bank
 • Seminar over besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (“BV”) voor de juridische afdeling van ABN AMRO Bank
 • Ontwikkeling van documentatie over het buy-out model bij NautaDutilh
 • Leider van de ontwikkeling van in-house knowhow, en de precedent- en modeldatabase bij VDB
 • Lezingen over fusies en overnames en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden voor accountants en belastingadviseurs bij de accountants- en belastingadvieskantoren verbonden aan VDB
 • Docent in 2005 en 2006 in cursussen georganiseerd door De Juridische Academie, een gerenommeerd Nederlands instituut dat juridische cursussen aanbiedt aan beoefenaars van juridische beroepen over M&A-gerelateerde onderwerpen
 • Docent 2019 in expertise vak voor Dutch Corporate Finance Association (DCFA)

Lidmaatschappen

 • Netherlands Bar Association (Nederlandse Orde van Advocaten)
 • Vereniging Informatierecht Advocaten
 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie & Recht
 • Nederlandse juristen Vereniging
 • Vereeniging Handelsrecht

Track record

 • Aquative – juridisch adviseur van de oprichter-aandeelhouder en Aquative (NL) bij de structurering en afronding van de management buy-in van een minderheidsbelang (2019).
 • Vortex Capital Partners  – juridisch adviseur van Vortex en Kingfisher bij het verwerven van mezzanine acquisitie financieringsfaciliteit van Dexteritas Partners voor het Fieber / Tritel bedrijvenplatform (2019).
 • D. Bradfield – juridisch adviseur van minderheidsaandeelhouder in de secundaire exitronde van aandeelhouder in WeTransfer door HPE Investors (2019).
 • Spack  – juridisch adviseur van familie en aandeelhouders over de herstructurering en verkoop van 100% van de aandelen in Spack group (Nederland, Spanje) (2018).
 • Stantec – juridisch adviseur van Stantec bij de ontwikkeling en implementatie van contracten voor digitale toepassingen voor de bouwsector (2017-2019).
 • EFA Holding – juridisch adviseur van de oprichter-aandeelhouder van 100% van de aandelen in Apply (2018) to Oaktree Group.
 • Timken   – Groeneveld Group  – juridisch adviseur van Timken (US) en Groeneveld Group (NL, I, Fr) met betrekking tot bedrijfsherstructureringen en -integratie na overname (2018).
 • Stantec – Adviseur van Stantec Inc (US/CA) en Stantec B.V. bij de verwerving van 100% van de aandelen in Agel Adviseurs en  de daaropvolgende juridische fusie en integratie (2020).
 • Vortex Capital Partners – Adviseur van Vortex bij de overname van 100% van de aandelen in EnableU B.V., een technologiebedrijf (2021).
 • IMT  Group – Lead counsel van IMT Group en haar aandeelhouders bij de verkoop van 100% van de aandelen en herinvestering in de overnemende partij, een internationale strategische partner (2022).
 • BESQ  Group – Advisering van BESQ Group bij het opzetten van haar investeringsplatform en de overname van BBK B.V. (2023).
 • Peacock Containers  – Adviseur van Peacock Containers (Sinagapore, NL) bij de verkoop van 100% van de aandelen aan Arcus Infrastructure Partners (2021).
 • Odin-RVB – Adviseur van RVB Shipping en haar aandeelhouders bij de fusie met Odin (2021).
 • Easysoft International  – advisering van Easysoft International en haar aandeelhouders bij de verkoop van 100% van de aandelen aan Instructure Global Limited (2021).
 • Locasoft – advisering van de aandeelhouders van Locasoft B.V. bij de verkoop van 100% van de aandelen aan Guesty, Inc. (2021).
 • Strix Group – adviseur  van Shopworks (NL) bij de overname en daaropvolgende fusie met  Strix (Bold Brand Commerce sp z o. o. (Polen) en de oprichting van Strix Group (2022). 
 • Mango Care  – advisering van de aandeelhouder van Mango Care B.V. bij de verkoop van een meerderheid van de aandelen aan Louwman Group (2023).
 • Digital Survival Company – Advies aan de investeerders bij de verwerving van 100% van de aandelen  en de daaropvolgende verwerving van 100% van de aandelen in Product League (2021).
 • Cohedron – adviseur van Cohedron bij diverse buy and build overnames (2019-2023).

Publicaties

Bedrijfsgeheimen – juridische aspecten voor de corporate finance praktijk: (Business secrets (knowhow) – legal aspect for the corporate finance practice)

Dutch Corporate Finance Association (2019)

De aanwijzingsbevoegdheid van het gewijzigde artikel 2:239 lid 4 BW: toepassing, toetsing, afdwingbaarheid en aspecten van aansprakelijkheid in concernperspectief’ (The right of instruction of the amended section 2:239(4) Civil Code: application, evaluation, enforceability and aspects of liability from a corporate group’s perspective)

Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur (TvOB), Rogier Dahmen, April 2014

Winstuitkering in de medisch-specialistische zorg

WVDB Rogier Dahmen, René Severens, maart 2012

Artikel met een overzicht op hoog niveau van het Nederlandse wetsvoorstel over de invoering van de mogelijkheid van winstuitkering in de specialistische gezondheidszorg (cure).

Door private equity gedekte verzekeringsbeleggingen

Boekel de Nerée N.V., december 2007

Dit artikel geeft een overzicht van juridische en praktische kwesties met betrekking tot de structurering van door private equity gedekte investeringen in de verzekeringssector, ook in het licht van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in de EU.
Recht van Voorkeur
Koopoptie
Vastgoed contracten

Consultatie wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht, derde tranche

Boekel De Nerée, May 2006

Dit document bevat een diepgaande analyse en commentaar op het derde en laatste deel van het consultatieontwerp van de Wet wijziging B.V.-vennootschappen.

Consultatie wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht, tweede tranche

Boekel De Nerée, September 2005

Dit document bevat een diepgaande analyse en commentaar op het tweede deel van het consultatieontwerp van de Wet wijziging van de Wet B.V. – vennootschappen.

Consultatie wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht, eerste tranche

NautaDutilh, maart 2005.

Dit document bevat een diepgaande analyse en commentaar op het eerste deel van het consultatieontwerp van de Wet wijziging B.V.-vennootschappen.

Modernisering van de Nederlandse Besloten Vennootschap (BV): Deel Een

De bedrijfsjurist, september 2005 – Ferdinand Mason en Rogier Dahmen

Het artikel gaat over de te verwachten nieuwe wetgeving op het gebied van het BV-recht. Er wordt een toelichting gegeven op de hoofdlijnen van de voorontwerpen die het ministerie van Justitie tot nu toe heeft uitgebracht, en op de te verwachten voordelen voor de gebruikers van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als rechtsvorm.

Knelpunten bij buy-out transactions middles een openbaar bod op aandelen’ (Bottlenecks in Buy-out Transactions by Public Offer)

Corporate Finance Jaargids 2003 – Rogier Dahmen

De Nederlandse markt kent al geruime tijd een toename van overnames van (ondergewaardeerde) small- en midcapfondsen die genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam N.V. door middel van openbare biedingen. Ook in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is deze vorm van overname al langer populair. In deze landen gebeurt de overname echter meestal door middel van een (leveraged) buy-out.

‘Elektronische media en het toezicht door de STE en DNB; recente beleidsregels’ (Electronic Media and the Supervision by the Securities Board of the Netherlands and the Dutch Bank: Recent Policy Rules)

V&O, juli 1999 – Rogier Dahmen

Het internet is een populair middel geworden om informatie uit te wisselen en producten en diensten elektronisch aan te bieden. Het is ook een belangrijke manier om waardevolle mogelijkheden te bieden voor het verhandelen van aandelen, het afronden van aandelentransacties en het aanbieden of uitvoeren van aandelentransacties.

Betekenis terugzenden akte van borgtocht aan de bank: rechtsverwerking?

V&O, april 1999 – Rogier Dahmen

In zijn arrest van 15 januari 1999 (RvdW 1999, nr. 8-9, C97-214, conclusie A-G Spier) heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de betekenis van het teruggeven van een bankgarantie. De Hoge Raad oordeelt dat het terugzenden van een garantie in de gegeven omstandigheden niet leidt tot verval van rechten door de begunstigde en dat de betalingsverplichting van de bank blijft bestaan, ook nadat de garantie is teruggezonden.

Leer BOLT beter kennen

Wij komen graag met u in contact. Kijk op onze teampagina voor de gegevens van onze mensen. Of bezoek ons eens op ons mooi gelegen kantoor aan de Maliebaan 50B te Utrecht.