Over

Christiaan Viëtor is sinds 1998 gespecialiseerd advocaat in het vastgoed- en bouwrecht. Binnen het vastgoed en bouwrecht heeft Christiaan een advies- en procespraktijk (waaronder arbitrage). Christiaan is een volhardende, deskundige en doelgerichte advocaat die door cliënten, wederpartijen en vakgenoten tevens wordt erkend om zijn goede en prettige manier van samenwerken.

Christiaan Viëtor is specialist op de volgende rechtsgebieden.

Bouwrecht

Christiaan biedt juridische begeleiding op ieder terrein van het bouwrecht voor bouwbedrijven, installateurs, projectontwikkelaars, opdrachtgevers (privaat en overheid), architecten en/of adviseurs. Hij assisteert u bij het opstellen of beoordelen van uw bouwcontracten (traditioneel, bouwteam, turnkey, BIM etc.) en algemene voorwaarden (UAV 1989, UAV 2012, AVA 1992, AVA 2013, AVA 2023, UAV GC 2005, UAVTI 1992, ALIB 2007, AVIC 2016, DNR 2005, DNR 2011, SR 1997, RVOI 2001, FIDIC, VOB). Christiaan is thuis in alle discussies waar u in de bouw tegen aanloopt zoals: uitleg bestekbepalingen, meer-/minderwerk, onderaanneming, bouwtijdoverschrijding, stagnatieschade, korting, (verborgen) gebreken, voorgeschreven onderaannemers, voorgeschreven materialen, ontwerpfouten, prijsverhogingen etc. Christiaan is goed thuis in de verplichtingen voor aannemers op grond van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).

Sectoren: commerciële woningbouw | zorg | woningcorporaties | utiliteitsbouw | installatiebouw | infrabouw | architectuur en bouw- en installatie-advies 

Bouwgeschillen

Christiaan is thuis in alle discussies die zich voor, tijdens en na het bouwproces kunnen voordoen, zoals: interpretatie van besteks- en contractbepalingen, meer- en minderwerk, stagnatieschade, onderaanneming, bouwtijdoverschrijding, korting, gebreken, voorgeschreven onderaannemers, voorgeschreven materialen, ontwerpfouten, prijsverhogingen etc. Christiaan staat u bij met vakkundig advies, onderhandelingen en/of procedeert voor u. Christiaan spreekt de taal van de bouw en beschikt over ruime proceservaring bij de verschillende arbitrage-instituten (Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid, Nederlands Arbitrage Instituut) en de burgerlijke rechter.

Sectoren: commerciële woningbouw | zorg | woningcorporaties | utiliteitsbouw | installatiebouw | infrabouw | architectuur en bouw- en installatie-advies  

Projectontwikkeling

Christiaan ondersteunt u bij alle juridische aspecten van projectontwikkeling in de woning- en utiliteitsbouw en is uw deskundige partner bij uw contractonderhandelingen. Hij beschikt over veel ervaring bij de contractering in het kader van projectontwikkeling zoals: intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, projectrealisatieovereenkomsten, realisatieovereenkomsten, turnkey (koop)overeenkomsten, aannemingsovereenkomsten (traditioneel, bouwteam, BIM etc.), ontwerpovereenkomsten, huurovereenkomsten, koopovereenkomsten en PPS. 

Sectoren: commerciële woningbouw | zorg | woningcorporaties | utiliteitsbouw 

Installatiebouw

Christiaan staat u bij in alle aspecten van de installatiebouw: contractvorming, contractbeoordeling, algemene voorwaarden (ALIB, UAV, UAVTI, UAV-GC), aansprakelijkheid van de installateur, aansprakelijkheid van het installatie-adviesbureau, onder- en nevenaanneming, garantiekwesties, coördinatieproblematiek, planningsdiscussies, achterblijvende gegevensverstrekking, besteksuitleg etc.

Sectoren: installatiebouw | installatie-advies | zorg | vastgoed

Infrabouw

Christiaan adviseert u bij infrastructurele werkzaamheden (wegenbouw, bodem, kunstwerken etc.). Hij staat u bij ingeval van vragen en/of discussies over de uitleg van bestekbepalingen (RAW), bestekswijzigingen, meer- en minderwerk, verrekenbare en geschatte hoeveelheden, garanties, verrekenprijzen, kabels & leidingen, bodem, bouwtijd, stagnatieschade, korting, ontwerp- en uitvoeringsfouten, (verborgen) gebreken. Christiaan is thuis in de geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005, Design & Construct, DBFMO).

Sectoren: infrabouw | architectuur en bouw- en installatie-advies | civiele techniek

Arbitrage en burgerlijke rechter

Christiaan heeft meer dan 25 jaar ervaring bij de verschillende arbitrage-instituten (Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid, Nederlands Arbitrage Instituut) en de burgerlijke rechter (kort geding, bodemzaken, hoger beroep, verzoekschriftprocedures en beslag). Deskundige procesbijstand is een van de speerpunten van BOLT vastgoed. Kennis en ervaring van juridische procedures is onmisbaar bij de inschatting van uw kansen in een geschil in de bouw- en/of vastgoedsector. Christiaan is als geen ander in staat om uw standpunt vakkundig in een procedure naar voren te brengen en te bepleiten.

Sectoren: commerciële woningbouw | zorg | woningcorporaties | utiliteitsbouw | installatiebouw | infrabouw | architectuur en bouw- en installatie-advies 

Architecten en adviseurs

Christiaan ondersteunt u deskundig bij alle facetten van het ontwerp- en architectenrecht. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring bij het opstellen en beoordelen van alle soorten ontwerp- en adviescontracten voor de bouw (DNR, SR, bouwmanagement, RVOI, ontwerpteam, directievoering etc.) en kan u daar snel en vakkundig over adviseren. Christiaan is gespecialiseerd in alle ontwerp- en adviesvoorwaarden voor de bouw zoals de DNR 2005, DNR 2011, SR 1997 en de RVOI 2001. Hij assisteert u ook bij de discussies waar u als ontwerpende, adviserende, directievoerende of opdrachtgevende partij tijdens het bouwproces mee te maken kunt krijgen, zoals discussies over gegevensverstrekking, ontwerpfouten, meer- en minderwerk, vroegtijdige beëindiging, auteursrecht etc. Christiaan beschikt over zeer veel proceservaring bij de verschillende arbitrage-instituten voor architect, raadgevend ingenieur en adviseur (Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, Nederlands Arbitrage Instituut) en de burgerlijke rechter. 

Sectoren: commerciële woningbouw | zorg | woningcorporaties | utiliteitsbouw | installatiebouw | infrabouw | architectuur en bouw- en installatie-advies 

Koop/verkoop, zakelijke rechten en geschillen

Christiaan begeleidt u bij de aan- en verkoop van vastgoed, al dan niet in het kader van projectontwikkeling. Christiaan  assisteert u bij de beoordeling van koopcontracten, het opstellen daarvan en het voeren van onderhandelingen over de aankoop van vastgoed. BOLT biedt juridische begeleiding bij erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, burenrecht, appartementsrecht etc. Christiaan heeft veel ervaring met geschillen in verband met de aan- en verkoop van vastgoed, zoals gebreken na aankoop (non-conformiteit).

Sectoren: commerciële woningbouw | vastgoed | zorg | woningcorporaties | utiliteitsbouw 

Huurrecht

Christiaan staat u bij in het kader van huur en verhuur van bedrijfsruimte en woonruimte. Hij adviseert (en procedeert zonodig) over uw huurcontract, discussies over huurbeëindiging, ontruiming, sloop, onderhoud, gebreken, onderverhuur, huurprijsverlaging, huurprijsverhoging, scheiding van wonen en zorg, etc. 


Sectoren: zorg | woningcorporaties | vastgoed

Overig

Christiaan is lid van de Vereniging voor Bouwrecht, de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten en de Vereniging Vastgoed Juristen.

Christiaan rondde de Verdiepingscursus Privaatrechtelijk Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht met goed resultaat af en is als gastdocent Vastgoedrecht verbonden aan de opleiding Built Environment van de Hoge School Amsterdam. 

CV

Werkervaring

 • 2015 – heden
  Advocaat/Partner BOLT Advocaten
 • 2012 – 2019
  Gastdocent Bouwrecht Bouwtechnische Bedrijfskunde Hogeschool van Amsterdam
 • 2006 – 2015
  Advocaat/Partner Marxman Advocaten
 • 2000 – 2003
  Docent privaatrecht bij de Stichting Opleiding Makelaardij (SOM)
 • 2000 – 2003
  Secretaris bij verschillende (particuliere en NAI) bouwarbitrages
 • 2000 – 2001
  Detachering afdeling juridische zaken van de Koninklijke BAM Groep
 • 1998 – 2006
  Advocaat CMS Derks Star Busmann Advocaten

Opleiding

 • 2004
  Instituut voor Bouwrecht: Verdieping Privaatrechtelijk Bouwrecht
 • 1997
  Nederlands Recht, privaatrecht, Universiteit Utrecht
 • 1997
  NIMA A

Publicaties

Informatie in de aannemingsovereenkomst’

Bouwrecht BR 2006/86

Bekijk publicatie
expertise_employment_contact

Maak kennis met BOLT

Wij komen graag met u in contact. Stuur ons gerust een e-mail. Of bezoek ons eens op ons mooi gelegen kantoor aan de Maliebaan 50B te Utrecht.