Mijke van den Brand

advocaat, attorney-at-law

M: +31 6 215 88 043  E: vandenbrand@boltlaw.nl

F: +31 30 799 8615

Mijke van den Brand is zowel advocaat als mediator en zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Als advocaat bestaat haar werk uit het adviseren en procederen over uiteenlopende arbeidsrechtelijke vraagstukken. Daaronder vallen individuele ontslagzaken, maar ook reorganisaties, trajecten met de ondernemingsraad, de handhaving van een relatie- of concurrentiebeding, het vormgeven van contracten en personeelsreglementen enzovoort. Mijke treedt op voor zowel werkgevers als werknemers.

 
Mijke is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).
Mijke volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius) en is redactielid van het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk (TAP van Sdu).
 
Mijke is daarnaast ook geregistreerd mediator. In die rol richt zij zich op het oplossen van geschillen en conflicten. In mediation zoeken partijen onder begeleiding van een mediator een oplossing voor een verstoorde zakelijke relatie. Mijke heeft het meeste ervaring met mediation op gebied van arbeidsrelaties en andere vormen van professionele samenwerking.
 
Mijke is opgeleid als mediator door Centrum voor Conflicthantering te Haarlem. Zij is als mediator geregistreerd in het MfN-register. Dit is een kwaliteitsregister dat is erkend door de Raad voor de Rechtspraak (rechterlijke macht).

 

 
 
   MfN-Registermediator  logo  nvvma_logo