Vastgoed

We hebben meer dan 25 jaar ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van vastgoed, waaronder bouwrecht, bouwgeschillen, projectontwikkeling, installatiebouw, infrabouw, arbitrages, architectenrecht, koop/verkoop transacties, huurrecht, erfpacht, en erfdienstbaarheden. Tot onze cliënten behoren Nederlandse winkelketens, (institutionele en particuliere) vastgoedbeleggers, natuurorganisaties, rentmeester- en makelaarskantoren, bouw- en installatiebedrijven, architecten en andere bedrijven en instellingen die zich met vastgoed of vastgoed gerelateerde zaken bezighouden

Onze ambitie

Wij streven naar dienstverlening op het hoogste niveau en een zeer goede cliënttevredenheid. In andere woorden, u moet tevreden zijn en de dienstverlening moet voldoen aan de verwachtingen die wij u vooraf gaven of deze overtreffen.

Hoe we werken

Wij maken duidelijk afspraken met u, communiceren in duidelijke taal en zijn zeer goed bereikbaar. We werken nauw samen met onze cliënten en kennen hun bedrijf en branche goed.

Wat gebeurt er
op het gebied van het
vastgoed

De ontwikkelingen op het gebied van vastgoed gaan snel. De bouwsector heeft te maken met fors gestegen bouwkosten en schaarste op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot uitdagingen op het gebied van contractvorming en een toename van de kans op conflicten. De woonsector staat onder druk en moet in ons kleine land wedijveren met andere sectoren die grond gebruiken of nodig hebben. De huurwoningmarkt blijft krap. Winkelketens,
professionele erf(ver)pachters en verhuurders van bedrijfsruimte hebben te maken met verschillende krachtvelden in deze sterk bewegende markt zoals leegstand, huurprijswijzigingen, opzeggingen en wanbetaling.

Al deze ontwikkelingen zullen langdurige effecten hebben op de vastgoedmarkt en vragen gerichte en gespecialiseerde juridische dienstverlening.

Teamleden

Al onze lead teamleden zijn zeer enthousiaste en ervaren adviseurs op dit vakgebied en hebben een groot aantal zaken op hun track records staan. Onze teamleden zijn te vinden op de teampagina.

Bas Le Large
lelarge@boltlaw.nl

Christiaan Viëtor
+31 61 42 19 427

Waar kunnen we u mee helpen?

Wij treden graag met u in contact om te kijken of wij u van dienst kunnen zijn.