Vastgoed

Koop/verkoop en zakelijke rechten

BOLT begeleidt u bij de aan- en verkoop van vastgoed, al dan niet in het kader van projectontwikkeling. BOLT assisteert u bij de beoordeling van koopcontracten, het opstellen daarvan en het voeren van onderhandelingen over de aankoop van vastgoed. BOLT biedt juridische begeleiding bij erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, burenrecht, appartementsrecht etc.

Sectoren: commerciële woningbouw | vastgoed | zorg | woningcorporaties | utiliteitsbouw