Vastgoed

Infrabouw

 

BOLT adviseert u bij infrastructurele werkzaamheden (wegenbouw, bodem, kunstwerken etc.). BOLT staat u bij ingeval van vragen en/of discussies over de uitleg van bestekbepalingen (RAW), bestekswijzigingen, meer- en minderwerk, verrekenbare en geschatte hoeveelheden, garanties, verrekenprijzen, kabels & leidingen, bodem, bouwtijd, stagnatieschade, korting, ontwerp- en uitvoeringsfouten, (verborgen) gebreken. BOLT is thuis in de geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005, Design & Construct, DBFMO).

Sectoren: infrabouw | architectuur en bouw- en installatie-advies | civiele techniek