Vastgoed

Bouwrecht

BOLT biedt juridische begeleiding op ieder terrein van het bouwrecht voor bouwbedrijven, installateurs, projectontwikkelaars, opdrachtgevers (privaat en overheid), architecten en/of adviseurs. BOLT assisteert u bij het opstellen of beoordelen van uw bouwcontracten (traditioneel, bouwteam, turnkey, BIM etc.) en algemene voorwaarden (UAV 1989, UAV 2012, AVA 1992, AVA 2013, UAV GC 2005, UAVTI 1992, ALIB 2007, DNR 2005, DNR 2011, SR 1997, RVOI 2001, FIDIC). BOLT is thuis in alle discussies waar u in de bouw tegen aanloopt zoals: uitleg bestekbepalingen, meer-/minderwerk, onderaanneming, bouwtijdoverschrijding, stagnatieschade, korting, (verborgen) gebreken, voorgeschreven onderaannemers, voorgeschreven materialen, ontwerpfouten, prijsverhogingen etc.

Sectoren: commerciële woningbouw | zorg | woningcorporaties | utiliteitsbouw | installatiebouw | infrabouw | architectuur en bouw- en installatie-advies