Vastgoed

Bouwgeschillen

BOLT is thuis in alle discussies die zich voor, tijdens en na het bouwproces kunnen voordoen, zoals: interpretatie van besteks- en contractbepalingen, meer- en minderwerk, stagnatieschade, onderaanneming, bouwtijdoverschrijding, korting, gebreken, voorgeschreven onderaannemers, voorgeschreven materialen, ontwerpfouten, prijsverhogingen etc. BOLT staat u bij met vakkundig advies, onderhandelingen en/of procedeert voor u. BOLT spreekt de taal van de bouw en beschikt over ruime proceservaring bij de verschillende arbitrage-instituten (Raad van Arbitrage voor de Bouw, Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid, Nederlands Arbitrage Instituut) en de burgerlijke rechter. BOLT is gespecialiseerd in alle bouwvoorwaarden zoals de UAV 2012, UAV 1989, AVA 1992, AVA 2013, UAV GC 2005, UAVTI 1992, ALIB 2007, DNR 2005, DNR 2011, SR 1997, RVOI 2001, FIDIC etc.

Sectoren: commerciële woningbouw | zorg | woningcorporaties | utiliteitsbouw | installatiebouw | infrabouw | architectuur en bouw- en installatie-advies