Vastgoed

 Architecten en adviseurs

BOLT ondersteunt u deskundig bij alle facetten van het ontwerp- en architectenrecht. BOLT heeft bijna 20 jaar ervaring bij het opstellen en beoordelen van alle soorten ontwerp- en adviescontracten voor de bouw (DNR, SR, bouwmanagement, RVOI, ontwerpteam, directievoering etc.) en kan u daar snel en vakkundig over adviseren. BOLT is gespecialiseerd in alle ontwerp- en adviesvoorwaarden voor de bouw zoals de DNR 2005, DNR 2011, SR 1997 en de RVOI 2001. BOLT assisteert u ook bij de discussies waar u als ontwerpende, adviserende, directievoerende of opdrachtgevende partij tijdens het bouwproces mee te maken kunt krijgen, zoals discussies over gegevensverstrekking, ontwerpfouten, meer- en minderwerk, vroegtijdige beëindiging, auteursrecht etc. BOLT beschikt over zeer veel proceservaring bij de verschillende arbitrage-instituten voor architect, raadgevend ingenieur en adviseur (Raad van Arbitrage voor de Bouw, Nederlands Arbitrage Instituut) en de burgerlijke rechter.

Sectoren: commerciële woningbouw | zorg | woningcorporaties | utiliteitsbouw | installatiebouw | infrabouw | architectuur en bouw- en installatie-advies