Vastgoed

Arbitrages en burgerlijke rechter

BOLT heeft bijna 20 jaar ervaring bij de verschillende arbitrage-instituten (Raad van Arbitrage voor de Bouw, Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid, Nederlands Arbitrage Instituut) en de burgerlijke rechter (kort geding, bodemzaken, hoger beroep, verzoekschriftprocedures en beslag. Deskundige procesbijstand is een van de speerpunten van BOLT vastgoed. Kennis en ervaring van juridische procedures is onmisbaar bij de inschatting van uw kansen in een geschil in de bouw- en/of vastgoedsector. BOLT is als geen ander in staat om uw standpunt vakkundig in een procedure naar voren te brengen en te bepleiten.

Sectoren: commerciële woningbouw | zorg | woningcorporaties | utiliteitsbouw | installatiebouw | infrabouw | architectuur en bouw- en installatie-advies