Bart Bendel

advocaat, attorney-at-law

M: +31 62 1260 083   F: +31 30 7998 615   E: bendel@boltlaw.nl

Bart Bendel is advocaat sinds 1999 en is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij houdt zich tevens bezig met overnames en advisering over tal van ondernemingsrechtelijke onderwerpen.

Bart is sinds 2006 lid van de Vereniging voor Corporate Litigation.

In 2006 rondde hij de Grotius opleiding corporate litigation af. Bart doceert sinds 2004 over ondernemingsrechtelijke onderwerpen, onder meer de VSO vennootschapsrecht maatwerk verdiept via het centrum voor postacademisch onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen
en Actualiteiten Ondernemingsrecht voor de SRA. Bart publiceert met regelmaat.

Bart wordt aanbevolen in Legal500 2019 edition.


Afgeronde projecten

Overnames | one-on-one transacties
Koop productie diepvriessnacks in bakkersbranche | Koop activiteiten audiovisuele dienstverlener en content supplier | Verkoop van deelbelang in authenticatie en autorisatieontwikkelaar aan US listed company| Verkoop van mobiel marketing bedrijf aan UK company | Verkoop van productiefaciliteit voor cake en deegwaren aan onderneming in Rusland | Verkoop van backoffice activiteiten IT onderneming in automotive aan US listed company | Koop activiteiten van leverancier technische systemen bestemd voor Politie en Defensie | Herstructurering en doorverkoop van AFM gereguleerd vastgoedfonds | Koop van activiteiten op het gebied van sms-diensten | Koop van activiteiten op het gebied van internetbetaaldiensten | Koop van alle licentierechten van internationaal modemerk
Bestuur en toezicht | Governance
Advisering raad van bestuur en raad van commissarissen van Euronext fonds in conflict met activistische minderheidsaandeelhouder | Advisering Taiwan listed company bij bestuurswijziging en bestuursmodel van Nederlandse onderneming actief in zuivel | Diverse adviestrajecten voor familiebedrijven over bedrijfsopvolging actief in uiteenlopende sectoren (Food, Transport & Logistiek en Industrie) | Advies non-profit instelling in de zorg bij fraude met subsidies door bestuurder
Aandeelhoudersgeschillen
Exit aandeelhouder wegens onrechtmatige concurrentie door bestuurder en medeaandeelhouder (“corporate opportunity”);  inziendocument  | Verwatering aandeelhouders middels conversie lening (noodzaakfinanciering); inziendocument | Afwikkeling “earn out” en anti-speculatieafspraken voormalig aandeelhouders toeleverancier van ASML | Ontvlechting aandeelhouders van tandartsklinieken
Accountant en aansprakelijkheid
Advisering over de mogelijkheid van een goedkeurende accountantsverklaring in het licht van buitenlandse handelspraktijken | Aansprakelijkheid accountant wegens fout in jaarrekening zorgstichting en tuchtprocedure | Diverse advisering over de medeaansprakelijkheid van accountants in kwesties van bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid bestuurder zorginstelling wegens onzorgvuldige huisvestingsoperatie | Aansprakelijkheid bestuurder wegens fraude bij non-profit instelling | Aansprakelijkheid bestuurder van fonds voor goede doelen wegens onregelmatige onttrekkingen

Enquêterecht en Ondernemingskamerprocedures

Exit aandeelhouder wegens onrechtmatige concurrentie door bestuurder en medeaandeelhouder (“corporate opportunity”);  inziendocument  | Verwatering aandeelhouders middels conversie lening (noodzaakfinanciering); inziendocument | Voorkoming van door activistische minderheidsaandeelhouder voorgenomen enquête procedure tegen Euronext fonds | Verweer in geschillenregeling tegen gedwongen overname van aandelen in zonne-energie onderneming;  inziendocument

Management buy-outs

Bijstand management bij de overname van een onderneming actief in (spoedeisende) voertuig- en personenhulp bij medische en reisongevallen van een Franse beursgenoteerde onderneming | Begeleiding management bij overname van onderneming actief in HRM en assessment | Begeleiding bij verkoop aan management van IT leverancier in transport en logistiek