De Commissie Herziening Fusiegedragsregels (CHF) buigt zich sinds begin 2014 over knelpunten van de huidige SER-Fusiegedragsregels. Aanvankelijk zou nadere informatie over de voorlopige bevindingen van de CHF begin 2015 bekend worden gemaakt. In een persbericht van 10 juli 2015 maakte de SER bekend dat het aantal fusiemeldingen in het tweede kwartaal 2015 het hoogste is sinds 2008. In datzelfde persbericht staat dat de aangepaste SER-Fusiegedragsregels na de zomer bekend worden gemaakt.

 

De voortschrijdende verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken en de toenemende bedrijfsmatige organisatie in sectoren die traditioneel niet onder de fusiegedragsregels hebben de aanleiding gevormd tot een algehele herziening van de SER-fusiegedragsregels. Daarin zullen maatschappelijke ontwikkelingen als marktwerking en flexibele arbeidsrelaties, de jurisprudentie en de door de praktijk knelpunten sinds 2001 worden meegenomen. In de diverse publicaties is er aandacht aan besteed dat de SER-Fusiegedragsregels niet adequaat voorzien in de behoefte van de transactiepraktijk en deels zelfs “obsolete” zijn.

Uit de berichtgeving van de SER moet thans worden geconcludeerd dat geen voorlopige bevindingen worden gedeeld, maar de aangepaste SER-Fusie gedragsregels direct worden gepresenteerd. Hiermee lijkt een stap in het proces te worden overgeslagen. Een marktconsultatie op basis van voorlopige bevindingen vindt dan immers kennelijk niet plaats. Dit SER bericht is geplaatst in de context van een aanzienlijke stijging van het aantal fusiemeldingen (vergelijk: http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2015/20150710-fusiemeldingen.aspx ). Maakt de CHF hierdoor thans haast? Wordt vervolgd.