Ondernemingsrecht

Enquêterecht en OK procedures

Enquêteprocedures kunnen het juiste instrument zijn om middels onderzoek tot vaststelling van feiten te geraken die mogelijk duiden op falend ondernemingsbeleid, om impasses tussen aandeelhouders, bestuurders, toezichthouders en (andere) organen van de vennootschap te doorbreken en om obstakels weg te nemen die het voortbestaan van de onderneming bedreigen, maar bieden ook zeker niet in alle gevallen soelaas.

De bijzondere bevoegdheden en de samenstelling van de Ondernemingskamer verlangen naast kennis van het Nederlandse ondernemings- en procesrecht ook een gedegen ervaring met het procederen bij de Ondernemingskamer.

BOLT heeft ruime ervaring met procederen bij de Ondernemingskamer. Daarbij wordt een vast stramien gehanteerd van de zogenaamde bezwarenbrief of de reactie daarop tot aan de (eventuele) eindbeschikking: voorafgaande advisering over de rechtspositie en mogelijkheden, verwachte tijdslijnen (bij voorkeur in overleg met de Ondernemingskamer gelet op de agenda van zaken) en desgewenst de kosten verbonden aan de verschillende fasen van de procedure. Ook bestaat ervaring met andere procedures die tot de competentie van de Ondernemingskamer behoren.

 

Afgeronde projecten

Exit aandeelhouder wegens onrechtmatige concurrentie door bestuurder en medeaandeelhouder (“corporate opportunity”);  inziendocument  | Verwatering aandeelhouders middels conversie lening (noodzaakfinanciering); inziendocumentVoorkoming van door activistische minderheidsaandeelhouder voorgenomen enquête procedure tegen Euronext fonds | Verweer in geschillenregeling tegen gedwongen overname van aandelen in zonne-energie onderneming;  inziendocument