Ondernemingsrecht

Bestuurders-
aansprakelijkheid

BOLT heeft veel ervaring met bestuurdersaansprakelijkheidskwesties. Dit betreft zowel het ageren tegen falende of frauderende bestuurders en toezichthouders als het voeren van verweer in procedures geïnitieerd door curatoren, schuldeisers en de onderneming zelf.

Afgeronde projecten

Aansprakelijkheid bestuurder zorginstelling wegens onzorgvuldige huisvestingsoperatie | Aansprakelijkheid bestuurder wegens fraude bij non-profit instelling | Aansprakelijkheid bestuurder van fonds voor goede doelen wegens onregelmatige onttrekkingen