Ondernemingsrecht

Bestuur en toezicht | Governance

Nieuwe wetgeving op het gebied van het ondernemingsrecht en de inburgering van principes van goed ondernemingsbestuur vragen steeds meer de aandacht van uitvoerende en toezichthoudende functionarissen van Nederlandse ondernemingen. Discussies over de onafhankelijkheid van bestuurders en toezichthouders, beloning, tegenstrijdig belang, uitwisseling van gegevens, bedrijfsethiek, integriteit en verantwoording, “corporate sustainability” en aandeelhoudersactivisme raken niet alleen meer de grote ondernemingen. Deze ontwikkelingen en de convergentie van belangrijke aansprakelijkheidsregels als gevolg van rechtspraak creëren een dynamisch speelveld. BOLT assisteert bij het implementeren van goed ondernemingsbestuur, het juiste bestuursmodel en kwesties rond aansprakelijkheid.

Sectoren: Food | Transport & Logistiek | Zorg

Afgeronde projecten

Advisering raad van bestuur en raad van commissarissen van Euronext fonds in conflict met activistische minderheidsaandeelhouder | Advisering Taiwan listed company bij bestuurswijziging en bestuursmodel van Nederlandse onderneming actief in zuivel | Diverse adviestrajecten voor familiebedrijven over bedrijfsopvolging actief in uiteenlopende sectoren (Food, Transport & Logistiek en Industrie) | Advies non-profit instelling in de zorg bij fraude met subsidies door bestuurder