Ondernemingsrecht

Aandeelhouder-
structuren en samenwerking

De juiste afspraken tussen aandeelhouders en management bij aanvang of doorstart van een onderneming zijn een belangrijke pijler onder een goede samenwerking en een toekomstige succesvolle gehele of gedeeltelijke exit verkoop. Daarnaast kunnen goede afspraken over waardering en procesafspraken om daartoe te geraken in belangrijke mate bijdragen aan het voorkomen van een gang naar de rechter bij ontvlechting. Bij de (her)inrichting van aandeelhouderstructuren en vormen van samenwerking sorteert BOLT zoveel als mogelijk voor op een toekomstige transactie en houdt zij voor ogen dat ook een gedwongen vertrek van een aandeelhouder of manager zoveel als mogelijk geregeld kan zijn. Betrokkenheid in een vroeg stadium kan bijdragen aan een vlotte en soepele realisatie van de samenwerking zonder juridisering ten koste van ondernemerschap.