Corporate law

Due Diligence

Bezint eer gij begint…… Investeren gaat per definitie gepaard met een risicoanalyse, en een due diligence onderzoek maakt daar deel van uit: heel uitgebreid of louter op specifieke aspecten.

Of het nu een overname, fusie, LBO, MBO of MBI is, een joint venture of participatie, onze due diligence rapportage biedt houvast. Waar mogelijk geven we een praktische oplossing voor het repareren van de risico’s.

Quick Scan

In sommige gevallen kan een snelle eerste indruk op specifieke punten van een onderneming belangrijk zijn. In dergelijke gevallen kan een quick scan onderzoek uitkomst bieden. Bijvoorbeeld door middel van raadpleging van openbare bronnen op het gebied van ondernemingsrecht, financiële verslaglegging en intellectuele eigendom, of registraties en branche-specifiek wettelijk kader. Onze quick scan levert vaak belangrijke informatie op die goed helpt bij het bepalen van vervolgstappen in een investering of overname.

Vendor Due Diligence

De verkoop van een onderneming is vaak een intensief traject. Onderhandelingen en het verloop van de transactie kunnen worden verstoord door onverwachte issues die in een due diligence onderzoek door koper worden blootgelegd. In stille veiling (controlled auction) van ondernemingen kiezen verkopers er daarom vaak voor een eigen vooronderzoek, een vendor due diligence, om eventuele issues vroegtijdig te onderkennen en waar mogelijk te herstellen. Enkele voordelen zijn:

  • Op voorhand kunnen identificeren en herstellen van risico’s in de onderneming
  • Minimaliseren van de kans op prijsdiscussie met koper
  • Data Room voor kandidaat-koper staat gereed
  • Snelle doorlooptijd due diligence onderzoek door koper