Ondernemingsrecht

Accountant en aansprakelijkheid

BOLT staat bij in geschillen met accountants. Dit kan onder meer betreffen kwesties rond de kwaliteit en juistheid van de door de accountant in het kader van uitgevoerde controleopdrachten en andere opdrachten afgegeven verklaringen, fouten in de jaarrekening, de omgang met fraudesignalen en onafhankelijkheid.

Sectoren: Pharma | Zorg

Afgeronde projecten

Advisering over de mogelijkheid van een goedkeurende accountantsverklaring in het licht van buitenlandse handelspraktijken | Aansprakelijkheid accountant wegens fout in jaarrekening zorgstichting en tuchtprocedure | Diverse advisering over de medeaansprakelijkheid van accountants in kwesties van bestuurdersaansprakelijkheid