Nieuws
Nieuws
Nieuws

Nieuws

Juridische actualiteiten, wetenswaardigheden en whitepapers over arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. Belangrijke wetswijzigingen, uitspraken en ontwikkelingen die voor ondernemers relevant zijn.

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Eerste Kamer

Op 28 mei 2019 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet heeft tot doel om de verschillen tussen tijdelijke en vaste arbeidsovereenkomsten te verkleinen. Verder worden er maatregelen genomen om het ontslagrecht te...

Lees meer

BOLT wederom opgenomen in Legal500

BOLT Advocaten is dit jaar wederom opgenomen in Legal500 (EMEA edition 2019). We krijgen hiermee bevestiging van de kwaliteit van ons werk en professionele betrokkenheid. Drie advocaten van BOLT krijgen een zeer positieve vermelding in het onderdeel 'commercial,...

Lees meer

Wij kondigen met trots aan dat…

Louise de Gier ons team komt versterken met ingang van 1 juli 2018. Louise de Gier is al meer dan 25 jaar advocaat, gespecialiseerd in IT-recht en intellectuele eigendom. Ze is een snelle denker en een doortastende advocaat. Voor haar nationale en...

Lees meer

Consultatievoorstel Wet homologatie onderhands akkoord

Voorstel voor een dwangakkoord buiten faillissement biedt veel interessante mogelijkheden ter vermijding van insolventieprocedures, perspectief op continuïteit en realisatie van maximale waarde voor alle stakeholders. Het Voorstel biedt ook voor de fusie- en overnamepraktijk en private equity investeerders een nieuw en uiterst interessant instrumentarium.

Lees meer

Werkgever moet werknemer met psychose weer in dienst nemen

Ontslag van schoonmaker treinen na een incident Werknemer (1967) is sinds 2011 in dienst van Hago. Hago houdt de treinen schoon voor Nedtrain. De kantonrechter heeft in april 2016 de arbeidsovereenkomst op verzoek van Hago ontbonden op de h-grond. Het hof oordeelt dat...

Lees meer

Hoger beroep loopt slecht af voor directeur

Bedrijf is ontevreden over directeur Directeur (1961) in dienst van de stichting Voor Elkaar sinds 1997 gaat in beroep tegen ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat zij in dienst wil blijven. De doelstellingen van de Stichting zijn in 2014 omgevormd onder meer de...

Lees meer

Herplaatsingsmogelijkheid gemist

Ontbinding wegens disfunctioneren Werknemer is sinds 1976 in dienst. Sinds 2011 werkt hij in de functie van medewerker Transport Administratie. Werknemer heeft een aantal jaren op rij een slechte beoordeling gehad. Het verbetertraject is geëindigd op 1 juli 2015. Het...

Lees meer

Voorwaardelijke ontbinding kan ook onder de WWZ

Prejudiciële vraag De Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen inzake de voorwaardelijke ontbinding in hoofdlijn als volgt: Een werkgever kan onder de WWZ in een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding worden ontvangen, tenzij de rechter op processuele gronden niet...

Lees meer

Kerstborrel loopt uit de hand

Een borreltje te veel Werknemer is sinds 2001 in dienst van werkgever als metselaar. Hij lijdt aan diabetes mellitus en moet als gevolg daarvan minimaal viermaal per etmaal insuline inspuiten. Op 18 december 2015 heeft werknemer op de jaarlijkse kerstborrel van het...

Lees meer

Ontslag op staande voet heftruckchauffeur

Werknemer (1963) is als heftruckchauffeur in dienst sinds 1 november 2011. Werknemer is op 27 juli 2015 op staande voet ontslagen omdat hij volgens werkgever op deze dag een zeer gevaarlijke situatie heeft veroorzaakt en omdat hij op 17 juli 2015 een ernstige...

Lees meer

Centraal Aandeelhoudersregister en UBO-register; een tussenstand

Het zogenaamde UBO-register en het centraal aandeelhoudersregister houden de gemoederen bezig, terwijl het proces van wetgeving stokt. Met het UBO-register komen tot nu toe in de privésfeer gehouden persoonsgegevens van (vermogende) particulieren in publiek domein terecht. Het is de vraag welke waarborgen voor de persoonlijke levenssfeer onze wetgever zal gaan implementeren. In dit artikel wordt een korte stand van zaken geschetst en worden enkele observaties ten aanzien van privacywetgeving gemaakt.

Lees meer

Vrachtwagenchauffeur met een kort lontje

Ontslag vanwege het slaan met een ijzeren staaf Werknemer is op 30 november 2012, in dienst getreden van een transportbedrijf als chauffeur. Werknemer was in de nacht van 9 op 10 december 2015 aan het werk. Bij het uitvoegen naar het benzinestation ontstond...

Lees meer

Wij kondigen met trots aan dat…

Mark Eising ons team komt versterken met ingang van 1 december 2016. Mark Eising is een gespecialiseerd ondernemingsrechtadvocaat met meer dan 20 jaar ervaring. Mark is een uitstekend onderhandelaar en een praktische en strategische dealmaker. Voorts is hij een...

Lees meer

Wij kondigen met trots aan dat…

Mijke van den Brand ons team komt versterken met ingang van 1 oktober 2016. Mijke van den Brand is een gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat met vele jaren ervaring. Zij kent het arbeidsrecht op haar duimpje en weet met haar creativiteit en open vizier steeds de juiste...

Lees meer

Wij kondigen met trots aan dat…

Rogier Dahmen en Marieke Sanders ons komen versterken met ingang van 1 september 2016. Rogier Dahmen (1971) is een zeer ervaren transactieadvocaat met een bewezen nationaal en internationaal track record op zijn gebied. Hij zal met toewijding doorgaan met wat hij al...

Lees meer

Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Op 5 april 2016 is het voorstel voor de Wet civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. De wet treedt in werking op een bij koninklijke boodschap te bepalen moment, naar verwachting 1 juli 2016 op zijn vroegst. Deze nieuwe wet biedt aan de het openbaar ministerie en...

Lees meer

SER Fusiegedragsregels 2015

Op 1 oktober 2015 zijn de herziene Fusiegedragsregels van de SER in werking getreden. De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies. De nieuwe Fusiegedragsregels zijn in te zien via: https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2015/fusiegedragsregels.aspx . Deze bijdrage geeft kort weer wat de belangrijkste wijzigingen zijn en welke belangrijke suggesties tot aanpassing niet zijn doorgevoerd.

Lees meer

Wijziging Handelsregisterwet

Op 21 augustus 2015 is een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft om in de toekomst de deponering van jaarrekeningen uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden.

Lees meer

SER-Fusiegedragsregels en aantal fusiemeldingen

De Commissie Herziening Fusiegedragsregels (CHF) buigt zich sinds begin 2014 over knelpunten van de huidige SER-Fusiegedragsregels. Aanvankelijk zou nadere informatie over de voorlopige bevindingen van de CHF begin 2015 bekend worden gemaakt.

Lees meer

HDI claim tegen voormalig bestuursvoorzitter toegewezen

In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 19 augustus 2015 worden de voormalig bestuursvoorzitter van HDI-Gerling N.V. (HDI), diens echtgenote, een bevriend echtpaar en aan hen gelieerde bedrijven veroordeeld tot schadevergoedingen oplopend tot EUR 3,7 miljoen.

Lees meer

Aangepaste EEX-Verordening

Bij grensoverschrijdende burgerlijke- en handelszaken vindt binnen de EU de EEX-Verordening toepassing. De verordening regelt welke nationale rechter bevoegd is en de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. De reeds in december 2012 gewijzigde EEX-Verordening is...

Lees meer

Wie controleert de autodata?

Door: Louise de Gier en Joost Gerritsen Wie heef de controle over autodata? de autobezitter of de fabrikant? Fabrikanten wor- den benaderd door adverteerders. Wat moeten zij doen? Bedrijven in de voertuigindustrie doen er goed aan, zeggen Louise de Gier en Joost...

Lees meer

De aanwijzingsbevoegdheid van het gewijzigde artikel 2:239 lid 4 BW in concernperspectief

De Wet flex-bv geeft op grond van artikel 2:239 lid 4 BW de mogelijkheid instructiebevoegdheid statutair aan een ander orgaan dan het bestuur van de vennootschap toe te kennen. De regeling kenmerkt zich door een dualistisch stelsel van het instructiegevend vennootschapsorgaan en het bestuur. De schrijver analyseert op welke wijze aan de instructieregeling formeel gestalte kan worden gegeven in concernverband, en of er mogelijke aansprakelijkheid voor aandeelhouders dreigt.

Lees meer

Overheid concurreert oneerlijk

Commerciële dataexploitanten ondervinden zware concurrentie van overheidsinstellingen   Door: Louise de Gier en Joost Gerritsen Overheidsinstellingen bezitten grote hoeveelheden belangrijke data. In deze tijd van bezuinigingen is het verleidelijk daar commerciële...

Lees meer