News
News
News

News

Legal affairs, news and white papers on corporate and real estate law. Major changes in legislation, rulings and developments relevant to entrepreneurs.

We proudly announce that…

Louise de Gier is joining the BOLT Advocaten team as per 1 July 2018. Louise de Gier is a reputable lawyer with over 25 years of experience, specialized in Technology and Intellectual Property. Louise is a quick thinker and a legal practitioner with...

read more

BOLT Advocaten recommended in Legal500

BOLT Advocaten has been listed in the 2018 edition of Legal500 EMEA. It is a true pleasure to receive affirmation of our quality of work and dedication to clients and their matters. Legal500 reports about BOLT Advocaten in the section ‘commercial, corporate and M&A’....

read more

Central register of shareholders and UBO-register – a status update

The so-called UBO-register and the central register of shareholders have been discussion topics for some time. The anticipated public nature of the UBO-register is bringing many pens in motion. With the UBO-register, personal data of (wealthy) individuals will enter the public domain. The question is which guarantees of privacy the Dutch legislator will implement to meet the requirements of standing European privacy protection rules.

read more

We proudly announce that…

Mark Eising has joined us per 1 December 2016. Mark Eising (1967) is an excellent lawyer, experienced negotiator and a practical and strategic dealmaker. His energy and positive attitude make Mark a pleasant professional and sparring partner, both for clients and...

read more

We proudly announce that…

Mijke van den Brand will be joining us per 1 October 2016. Mijke van den Brand specializes in employment law and is highly experienced. Because of her profound knowledge she manages to come to the right solution using creativity and an open mindset. She is a pleasant...

read more

We proudly announce that…

Rogier Dahmen and Marieke Sanders will be joining us per 1 September 2016. Rogier Dahmen (1971) is a seasoned M&A lawyer with a proven national and international track record in his field. He will continue to focus on what he has been doing for a long time: delivering...

read more

SER-Fusiegedragsregels en aantal fusiemeldingen

De Commissie Herziening Fusiegedragsregels (CHF) buigt zich sinds begin 2014 over knelpunten van de huidige SER-Fusiegedragsregels. Aanvankelijk zou nadere informatie over de voorlopige bevindingen van de CHF begin 2015 bekend worden gemaakt.

read more

Wijziging Handelsregisterwet

Op 21 augustus 2015 is een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft om in de toekomst de deponering van jaarrekeningen uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden.

read more

SER Fusiegedragsregels 2015

Op 1 oktober 2015 zijn de herziene Fusiegedragsregels van de SER in werking getreden. De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies. De nieuwe Fusiegedragsregels zijn in te zien via: https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2015/fusiegedragsregels.aspx . Deze bijdrage geeft kort weer wat de belangrijkste wijzigingen zijn en welke belangrijke suggesties tot aanpassing niet zijn doorgevoerd.

read more

HDI claim tegen voormalig bestuursvoorzitter toegewezen

In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 19 augustus 2015 worden de voormalig bestuursvoorzitter van HDI-Gerling N.V. (HDI), diens echtgenote, een bevriend echtpaar en aan hen gelieerde bedrijven veroordeeld tot schadevergoedingen oplopend tot EUR 3,7 miljoen.

read more

Aangepaste EEX-Verordening

Bij grensoverschrijdende burgerlijke- en handelszaken vindt binnen de EU de EEX-Verordening toepassing. De verordening regelt welke nationale rechter bevoegd is en de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. De reeds in december 2012 gewijzigde EEX-Verordening is...

read more

PSI Directive Shackles Government

New Directive on the Re-use of Public sector Information accommodates individuals and businesses. by: Louise de Gier. Published in Automatiseringsgids, no 5, 15 March 2012 Download the article: [download...

read more