Juridische publicaties

Misleidende financiële verslaggeving – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2008, afl. 11.

Uitkoopprocedure en prijsvaststelling – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2008, afl. 7.

Uitkoopprocedure. Ontvankelijkheid. Prijsvaststelling – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2008, afl. 7.

Enquêterecht en inrichting verzoekschrift – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2008, afl. 5.

Jaarrekeningprocedure Spyker – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2008, afl. 5.

Bestuurdersaansprakelijkheid DLL – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2007, afl. 11.

Juridische fusie en rechtsbescherming – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2007, afl. 10.

Besluitvorming en nietigheid – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2007, afl. 9.

Aansprakelijkheid in concernverhoudingen – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2007, afl. 7/8.

Bestuurdersaansprakelijkheid – Onrechtmatige daad – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2007, afl. 2

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2007, afl. 1.

Enquêterecht in joint venture verhoudingen – Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2007, afl. 1.

De kosten van het onderzoek: de kosten gaan voor de baten uit – Geschriftenbundel vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2005/2006.