IE & IT

E-commerce

We hebben advies verstrekt over toepasselijke wetgeving voor online verkoop. De internationale component maakt het complex en mededingingskwesties spelen een belangrijke rol. Wat mogen distributeurs, franchisenemers etc. online doen?

Bedrijfstakken: Retail, Data, Mode, Industrie.

 

Beëindigde projecten

Opstellen of becommentariëren van verschillende overeenkomsten, advisering over onlineverkoop en mededingingszaken.