IE & IT

Advies Intellectuele Eigendom

We adviseren cliënten regelmatig hoe ze hun intellectuele eigendom kunnen beschermen en hoe inbreuk op andermans intellectuele eigendomsrechten voorkomen kan worden, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten en databankrechten. We hebben verschillende IE-licenties en overdrachtsovereenkomsten opgesteld. We adviseerden over de IE aspecten bij verschillende internationale overnames en samenwerking met belastingadviseurs en M&A-advocaten.

Bedrijfstakken: IT, Retail, Cosmetica, Mode, Industrie.

 

Beëindigde projecten

Licentiecontracten, overdracht van auteursrechten en het adviseren van de cliënt bij internationale overnames over IP-kwesties in samenwerking met belastingadviseurs en M&A-advocaten. Het betrof overnames van grote bedrijven met ongeveer 800 of meer winkels en kleinere bedrijven.