Ontbinding wegens disfunctioneren

Werknemer is sinds 1976 in dienst. Sinds 2011 werkt hij in de functie van medewerker Transport Administratie. Werknemer heeft een aantal jaren op rij een slechte beoordeling gehad. Het verbetertraject is geëindigd op 1 juli 2015. Het eindresultaat is op alle te verbeteren competenties onvoldoende bevonden. De afdeling Mobility heeft werknemer in de periode van 1 juli 2015 tot 1 februari 2016 begeleid bij het vinden van ander werk. PostNL Pakketten heeft vervolgens een verzoekschrift ingediend. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden op de d-grond.

Passende vacature

Werknemer is hiertegen in hoger beroep gekomen. Bij de grief die doel treft, overweegt het hof dat ter zitting is gebleken dat PostNL Pakketten voorafgaand aan de zitting ermee bekend was dat werknemer (in principe) was aangenomen voor een vacature binnen de groep waarop hij had gesolliciteerd. Het had op de weg van PostNL Pakketten gelegen om uiterlijk ter gelegenheid van de zitting bij het hof ten minste (onderbouwd) te stellen dat de vacature(s) waarop werknemer heeft gesolliciteerd, ten tijde van de beschikking van de kantonrechter niet voorzienbaar waren dan wel – ook wanneer deze functies wel voorzienbaar waren -, dat en waarom herplaatsing desalniettemin niet mogelijk was of niet in de rede lag. Dat heeft PostNL Pakketten echter niet aangevoerd. Zodoende is onvoldoende aannemelijk geworden dat op de dag waarop is beslist op het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, herplaatsing van werknemer niet mogelijk was of niet in de rede lag.

Hof veroordeelt tot herstel van de arbeidsovereenkomst

Aan een van de voorwaarden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de d-grond is dan ook niet voldaan. De herplaatsingsplicht geldt net zozeer voor de subsidiair verzochte ontbinding op de g-grond, zodat ook in het kader van de devolutieve werking van het hoger beroep niet tot een ander oordeel wordt gekomen. De conclusie luidt dat de arbeidsovereenkomst ten onrechte is ontbonden. PostNL Pakketten wordt veroordeelt tot herstel van de arbeidsovereenkomst.

Bron: Hof Arnhem – Leeuwarden, 22 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10148.

Dit artikel is geschreven door Mijke van den Brand, advocaat arbeidsrecht bij BOLT Advocaten en het verscheen ook als signalering in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk, editie 1, 2017.