We proudly announce that…

Rogier Dahmen and Marieke Sanders will be joining us per 1 September 2016. Rogier Dahmen (1971) is a seasoned M&A lawyer with a proven national and international track record in his field. He will continue to focus on what he has been doing for a long time:...

SER-Fusiegedragsregels en aantal fusiemeldingen

De Commissie Herziening Fusiegedragsregels (CHF) buigt zich sinds begin 2014 over knelpunten van de huidige SER-Fusiegedragsregels. Aanvankelijk zou nadere informatie over de voorlopige bevindingen van de CHF begin 2015 bekend worden gemaakt. In een persbericht van 10...

Wijziging Handelsregisterwet

Op 21 augustus 2015 is een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft om in de toekomst de deponering van jaarrekeningen uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden. De Europese richtlijn 2009/101/EG maakt het mogelijk om deponering langs uitsluitend...

SER Fusiegedragsregels 2015

Op 1 oktober 2015 zijn de herziene Fusiegedragsregels van de SER in werking getreden. De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies. De nieuwe Fusiegedragsregels zijn in te zien via:...