Aangepaste EEX-Verordening

Bij grensoverschrijdende burgerlijke- en handelszaken vindt binnen de EU de EEX-Verordening toepassing. De verordening regelt welke nationale rechter bevoegd is en de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. De reeds in december 2012 gewijzigde EEX-Verordening is...