Niet op tijd terug van vakantie?

Werkgever moet de regels voor het vaststellen van vakantie wel goed toepassen, als hij zijn werknemer strikt wil houden aan de vastgestelde vakantie Zo blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad, 16 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:596.  Samengevat Werkgeefster...

Update – personeel & COVID-19

Onze arbeidsrecht-specialisten stelden een memo op dat antwoorden geeft op enkele belangrijke vragen in relatie tot personeel en de uitbraak van het Corona virus. Onderwerpen die aan bod komen zijn: maatregelen op de werkvloer, instructierecht werkgever en verlof of...

Premie differentiatie WW

Situatie vanaf 1-1-2020 Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract*. De lage WW-premie mag worden afgedragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst...