Arbeidsrecht
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De afgelopen jaren hebben zich veel ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht voorgedaan, waaronder de inwerkingtreding van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze ontwikkelingen maken het arbeidsrecht er niet eenvoudiger op. Als gevolg daarvan is een brede en diepgaande kennis van het arbeidsrecht onmisbaar geworden voor het oplossen van geschillen tussen werknemer en werkgever. BOLT heeft deze kennis.

BOLT combineert deze kennis van het arbeidsrecht met een snelle oplossingsgerichte werkwijze. Indien een redelijk eindresultaat niet kan worden behaald middels een regeling in der minne, schuwt BOLT er niet voor om de gang naar de rechter te maken.

Beter nog is het voorkomen van geschillen. De meeste geschillen kunnen voorkomen worden door goede contracten, reglementen en advisering vooraf. Hierdoor kunnen aanzienlijke kosten en negatieve energie voorkomen worden.

De arbeidsrechtadvocaten van BOLT hebben ieder meer dan 15 jaar ervaring in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord.

BOLT staat met name werkgevers maar ook werknemers bij.

BOLT adviseert over onder meer de volgende onderwerpen:

N

Arbeidsovereenkomsten, Personeelshandboeken en overige Reglementen

N

Flexibele arbeidsverhoudingen, detachering, uitzenden en uitzend CAO

N

Collectief en individueel ontslag

N

Non-concurrentiebedingen

N

Zieke werknemer

N

WWZ, WAB en recente ontwikkelingen

N

Wet DBA en ZZP-er, Management Overeenkomsten

N

Fraude en ontslag op staande voet

N

Medezeggenschapsrecht

N

CAO-recht

N

Bestuurders

N

Due Diligence