Wet klokkenluiders van kracht: Regel het goed vóórdat de bel gaat.

Op 1 juli 2016 is de wet ter bescherming van klokkenluiders van kracht geworden. De werkgever die in de regel ten minste vijftig personen in dienst heeft, stelt een procedure vast voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen zijn...

Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Op 5 april 2016 is het voorstel voor de Wet civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. De wet treedt in werking op een bij koninklijke boodschap te bepalen moment, naar verwachting 1 juli 2016 op zijn vroegst. Deze nieuwe wet biedt aan de het openbaar ministerie en...