Wijziging Handelsregisterwet

Op 21 augustus 2015 is een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft om in de toekomst de deponering van jaarrekeningen uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden. De Europese richtlijn 2009/101/EG maakt het mogelijk om deponering langs uitsluitend...