Wijziging Handelsregisterwet

Op 21 augustus 2015 is een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft om in de toekomst de deponering van jaarrekeningen uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden. De Europese richtlijn 2009/101/EG maakt het mogelijk om deponering langs uitsluitend...

SER-Fusiegedragsregels en aantal fusiemeldingen

De Commissie Herziening Fusiegedragsregels (CHF) buigt zich sinds begin 2014 over knelpunten van de huidige SER-Fusiegedragsregels. Aanvankelijk zou nadere informatie over de voorlopige bevindingen van de CHF begin 2015 bekend worden gemaakt. In een persbericht van 10...

HDI claim tegen voormalig bestuursvoorzitter toegewezen

In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 19 augustus 2015 worden de voormalig bestuursvoorzitter van HDI-Gerling N.V. (HDI), diens echtgenote, een bevriend echtpaar en aan hen gelieerde bedrijven veroordeeld tot schadevergoedingen oplopend tot EUR 3,7 miljoen....