Terwijl we ons allemaal aan het aanpassen zijn aan de nieuwe omstandigheden vanwege het Coronavirus tikt de klok door en is het bijna april 2020.

Uitvoering compensatie transitievergoeding van start
Met ingang van 1 april 2020 zal door UWV de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ uitgevoerd worden. Werkgevers kunnen compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding aan een werknemer die is ontslagen na twee jaar ziekte. Deze compensatieregeling geldt ook voor in het verleden betaalde bedragen: werkgevers die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 een transitievergoeding betaalden aan een werknemer die ontslagen werd vanwege twee jaar ziekte, komen ook voor compensatie van de betaalde transitievergoeding in aanmerking.

Binnen zes maanden na betaling
Let op, de aanvraag voor compensatie moet binnen zes maanden na betaling aan de werknemer zijn ingediend bij UWV om voor compensatie in aanmerking te kunnen komen.

Oude gevallen aanvragen vóór 1 oktober 2020
Voor oude gevallen (de werkgever betaalde bij ontslag na 104 weken ziekte tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding) geldt dat de aanvraag voor compensatie binnen zes maanden na inwerkingtreding van de compensatieregeling moet zijn ingediend, dus vóór 1 oktober 2020. Vanaf die datum komen oude gevallen niet meer in aanmerking voor compensatie.

Digitale aanvraag: e-herkenning vereist
Werkgevers dienen de aanvraag voor compensatie digitaal in bij een loket van UWV. Dit moet met e-herkenning via het werkgeversportaal van UWV. eHerkenning is de DigiD voor bedrijven. Met eHerkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten. Het is zaak om deze e-herkenning op tijd aan te vragen, zodat de aanvraag op tijd kan plaatsvinden.

Bewijs
UWV wil van werkgevers in elk geval ontvangen:
– De arbeidsovereenkomst;
– Bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst;
– De berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken;
– Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum

UWV moet aan de hand wat werkgevers indienen het volgende kunnen controleren:dat er een arbeidsovereenkomst was;
– dat er een arbeidsovereenkomst was;
– de duur van de arbeidsovereenkomst;
– dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
– op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
– dat er een transitievergoeding is betaald;
– hoe de transitievergoeding is berekend.

Het aanvraagformulier van UWV
Het formulier om een aanvraag te doen en informatie over de documenten die met een aanvraag mee moeten worden gestuurd, is hier te vinden: https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/compensatie-aanvragen/index.aspx

Duur van het traject
UWV moet binnen acht weken na de aanvraag een beslissing nemen en moet vervolgens binnen zes weken na het besluit betalen – bij een positief besluit. Voor oude gevallen geldt een andere termijn: UWV moet dan binnen 26 weken na de aanvraag een besluit nemen. Ook dan moet er, bij een positief besluit, door UWV binnen zes weken na het besluit compensatie betaald worden aan de werkgever.

Belangrijk
Begin op tijd met de aanvraag van de compensatie en regel eHerkenning!

Wij zijn graag bereikbaar als u vragen heeft.
BOLT Advocaten
Mijke van den Brand, Marieke Sanders en Régine de Wit