1 september 2016: BOLT breidt uit met Marieke Sanders (arbeidsrecht) en Rogier Dahmen (ondernemingsrecht)! Lees meer..
Arbeidsrecht


1 september 2016: BOLT breidt uit met Marieke Sanders (arbeidsrecht) en Rogier Dahmen (ondernemingsrecht)! Lees meer..
Ondernemingsrecht


1 september 2016: BOLT breidt uit met Marieke Sanders (arbeidsrecht) en Rogier Dahmen (ondernemingsrecht)! Lees meer..
Vastgoedrecht


1 september 2016: BOLT breidt uit met Marieke Sanders (arbeidsrecht) en Rogier Dahmen (ondernemingsrecht)! Lees meer..

BOLT Advocaten

Onafhankelijk Nederlands advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht voor ondernemingen in MKB en grootbedrijf.

Wij kondigen met trots aan dat…

Rogier Dahmen and Marieke Sanders ons komen versterken met ingang van 1 september 2016. Rogier Dahmen (1971) is een zeer ervaren transactieadvocaat met een bewezen nationaal en internationaal track record op zijn gebied. Hij zal met toewijding doorgaan met wat hij al...

Lees meer

SER Fusiegedragsregels 2015

Op 1 oktober 2015 zijn de herziene Fusiegedragsregels van de SER in werking getreden. De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies. De nieuwe Fusiegedragsregels zijn in te zien via: https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2015/fusiegedragsregels.aspx . Deze bijdrage geeft kort weer wat de belangrijkste wijzigingen zijn en welke belangrijke suggesties tot aanpassing niet zijn doorgevoerd.

Lees meer

Wijziging Handelsregisterwet

Op 21 augustus 2015 is een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft om in de toekomst de deponering van jaarrekeningen uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden.

Lees meer