Home-1
Ondernemingsrecht
Home-1
Vastgoedrecht

BOLT Advocaten

Onafhankelijk Nederlands advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht en vastgoedrecht voor ondernemingen in MKB en grootbedrijf.

SER Fusiegedragsregels 2015

Op 1 oktober 2015 zijn de herziene Fusiegedragsregels van de SER in werking getreden. De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies. De nieuwe Fusiegedragsregels zijn in te zien via: https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2015/fusiegedragsregels.aspx . Deze bijdrage geeft kort weer wat de belangrijkste wijzigingen zijn en welke belangrijke suggesties tot aanpassing niet zijn doorgevoerd.

Lees meer

Wijziging Handelsregisterwet

Op 21 augustus 2015 is een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft om in de toekomst de deponering van jaarrekeningen uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden.

Lees meer

SER-Fusiegedragsregels en aantal fusiemeldingen

De Commissie Herziening Fusiegedragsregels (CHF) buigt zich sinds begin 2014 over knelpunten van de huidige SER-Fusiegedragsregels. Aanvankelijk zou nadere informatie over de voorlopige bevindingen van de CHF begin 2015 bekend worden gemaakt.

Lees meer